บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ถึงสิ่งที่เรากิน ผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพของเรา ช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ และวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยคุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้ทุกที่ทุกเวลา อาจจะเรียนให้จบครั้งเดียวหรือค่อยๆ ทยอยเรียนตามเวลาที่สะดวกก็ได้ เมื่อเรียนจบครบทุกบทเรียนและทำแบบทดสอบในแต่ละหลักสูตรแล้ว คุณสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้วยตัวเองได้ทันที

เริ่มต้นเรียนหลักสูตรที่คุณสนใจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปรับพฤติกรรมการกิน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ “ปรับพฤติกรรมการกิน” โดยใช้ระบบบันทึกออนไลน์ What I Eat ที่จะช่วยให้คุณได้ทราบถึงคุณค่าและพลังงานจากอาหารที่คุณรับประทาน รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมการกินของคุณด้วย หรือถ้าคุณมีเป้าหมายต้องการบริโภคผักเพิ่มขึ้น ขอแนะนำให้คุณเข้าใช้ระบบบันทึกรักผักผลไม้ เกมส์ชั่งผักรักเลย และเกมส์ Your Super Food Test

ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

องค์กร/ชุมชน ร่วมดำเนินงานส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้